SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả

Chúng ta đã hoàn thành kế hoạch năm 2012

PV: Năm kế hoạch 2012 của Công ty cổ phần Nicotex đã kết thúc, với tư cách là người làm kế hoạch của công ty, xin chị chia sẻ những nhận định của chị về hoạt động của công ty năm 2012 vừa qua.

Đ/c Phạm Thị Thoa: Năm 2012 vừa qua toàn hệ thống Nicotex đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu kế hoạch đặt ra, cơ bản đã thực hiện tốt các chiến lược trọng tâm năm 2012 của công ty chỉ đạo. Chính vì vậy các mục tiêu cơ bản năm 2012 toàn hệ thống chúng ta đã đạt được mặc dù tình hình hoạt động của các doanh nghiệp năm nay hết sức khó khăn.

PV: Xin chị có thể cho biết những nguyên nhân ảnh hưởng tới kết quả hoạt động của công ty năm vừa qua.

Đ/c Thoa: Nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của công ty năm vừa qua có rất nhiều, tôi xin nêu một số nguyên nhân chủ chốt sau. Thứ nhất: Phải nói rằng việc hoạch định các chiến lược trọng tâm của HĐQT – Ban tổng giám đốc công ty trong năm 2012 là hoàn toàn chính xác và đúng đắn, nhằm khai thác triệt để các nguồn lực của công ty và phù hợp với tình hình kinh tế xã hội thực tế. Tiếp đó là do toàn hệ thống nắm chắc và thực hiện triệt để các chiến lược, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của HĐQT - Ban Tổng giám đốc công ty. Thứ ba là do phản ứng nhanh nhạy, linh hoạt với tình hình thị trường, khai thác triệt để các nguồn lực của mình, tận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ do công ty mẹ ban hành của các công ty thành viên.

PV: Bài học rút ra từ các hoạt động năm 2012 của công ty là gì, thưa chị?

Đ/c Thoa: Có rất nhiều bài học được rút ra sau 1 năm hoạt động. Điển hình là các bài học về chăm lo đời sống cho người lao động. Chỉ có thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động bằng việc gắn chặt với hiệu quả, năng suất làm việc của người lao động mới đảm bảo tư tưởng, tổ chức, nhân sự ổn định. Bài học về thường xuyên quan tâm tới công tác tổ chức, nhân sự của đơn vị. Chiến lược phát triển về tổ chức, có sự chuẩn bị nhân sự, chuẩn bị về đầu tư cho việc chuẩn bị để hình thành các chi nhánh.

Bài học về vấn đề xây dựng các chiến lược và các giải pháp phòng ngừa rủi ro trong việc phá vỡ hệ thống đại lý cũ khi triển khai xây dựng hệ thống đại lý sát người tiêu dùng cũng như trong việc chi phí xúc tiến bán hàng tăng cao trong khi tốc độ tăng doanh thu không tương xứng với tốc độ tăng chi phí và trong việc thu tiền bán hàng khi mà mở rộng hệ thống đại lý.

Khi xây dựng hệ thống đại lý sát người tiêu dùng chúng tôi cũng rút ra các bài học về làm thông nhận thức của hệ thống cán bộ công ty trước khi và trong khi triển khai công tác xây dựng hệ thống đại lý và bài học phải kiên trì, kiên định, quyết tâm cao, tìm mọi giải pháp để xây dựng hệ thống đại lý sát người tiêu dùng. Với vấn đề xây dựng chương trình xúc tiến bán hàng tới người tiêu dùng thì bài học về định vị sản phẩm trước khi triển khai chiến lược kinh doanh và triển khai công tác xúc tiến bán hàng cũng như sự kiên trì và tích cực hơn nữa để thực hiện chương trình xúc tiến bán hàng là những kết quả mà chúng tôi rút ra được.

Trong hoạt động của mỗi doanh nghiệp, bài học về nâng cao năng lực điều hành cần phải được quan tâm thường xuyên, do đó Công ty cũng đã rút ra được nhiều những bài học trong công tác năng lực điều hành của toàn hệ thống, nhất là trong việc xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ, chiến lược giải pháp, xác định rõ năng lực và trình độ của cán bộ để phân công nhiệm vụ, Kiểm tra, giám sát thường xuyên và kịp thời có biện pháp khắc phục, xử lý, phối hợp chặt chẽ với các đối tác chiến lược thông qua các chương trình giao lưu, giao ban.

PV: Có ý kiến cho rằng năm 2013, hoạt động của công ty Nicotex sẽ có nhiều thuận lợi hơn năm 2012. Xin chị có thể cho biết ý kiến của mình về vấn đề này với tư cách người làm kế hoạch của công ty.

Đ/c Thoa: Năm 2013 hoạt động của công ty sẽ có nhiều thuận lợi do một số chính sách vĩ mô của Nhà nước hỗ trợ mặt trận sản xuất nông nghiệp của đất nước mang lại. Một số thuận lợi do công mẹ và hệ thống Nicotex đã triển khai thực hiện một loạt các chiến lược sản xuất kinh doanh đã định hướng từ 2 – 3 năm nay để hỗ trợ cho các công ty thành viên với việc quản trị có tính chuyên nghiệp ngày càng cao.

Bên cạnh những thuận lợi đó vẫn còn rất nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động của công ty như giá cả nông sản, nguyên vật liệu vẫn chưa ổn định do tình hình kinh tế và chính trị một số khu vực còn bất ổn. Khó khăn do chúng ta tiếp tục cải cách, tái cấu trúc do các cơ chế có thể chưa đồng bộ, tác nghiệp giữa các bộ phận chưa nhuần nhuyễn.

PV: Ý kiến của chị như thế nào về việc các công ty thành viên thí điểm mô hình “ câu lạc bộ nhà nông Nicotex”? Chị có quan điểm như thế nào để mô hình nhân rộng và hoạt động hiệu quả?

Đ/c Thoa: Có thể nói việc triển khai XTBH đến người tiêu dùng theo mô hình “Câu lạc bộ nhà nông Nicotex” đã có những tác động rất tích cực đến công tác tiêu thụ sản phẩm trong năm qua, đồng thời hỗ trợ cho công tác xây dựng và quy hoạch hệ thống đại lý sát người tiêu dùng, thực hiện Chiến lược tối đa hóa doanh thu. Kết quả tiêu biểu của mô hình đã thể hiện rất rõ tại công ty Cần Thơ.

Tuy nhiên nhận thức việc triển khai mô hình ở một số đơn vị thành viên vẫn còn chưa đến nơi đến chốn thể hiện: Công tác XTBH đến người tiêu dùng một số đơn vị chưa đi đúng bản chất là phải tập trung cho  công tác xúc tiến bán hàng đến người tiêu dùng, có đơn vị thì vụ chiêm làm, vụ mùa không làm; có đơn vị thì đi trình diễn sản phẩm mới, không đầu tư cho chương trình này một cách bài bản cả về kinh phí, nhân lực. Chưa gắn chương trình XTBH đến người tiêu dùng với công tác xây dựng quy hoạch đại lý. Trình diễn mô hình xong lại không tổ chức hội nghị đầu bờ, hội nghị nông dân, không khuyếch trương sản phẩm, khuyếch trương thương hiệu để phục vụ cho công tác bán hàng. Chưa hình thành được “Câu lạc bộ nhà nông Nicotex” để duy trì và làm nòng cốt cho chương trình xúc tiến bán hàng đến người tiêu dùng theo mô hình.

Để mô hình được nhân rộng và hoạt động có hiệu quả, các đơn vị thành viên cần phải hiểu rõ bản chất của chương trình là chỉ rõ hiệu quả đầu tư của người nông dân trên một đơn vị diện tích canh tác khi sử dụng những sản phẩm thuốc BVTV của công ty Nicotex. Đó là: Hiệu quả chi phí trên một đơn vị diện tích, so sánh với đối chứng để chỉ ra được mức độ chênh lệch chi phí thấp hơn là bao nhiêu; Hiệu quả năng suất cây trồng trên một đơn vị diện tích, so sánh với đối chứng để chỉ ra mức độ chênh lệch năng suất cao hơn là bao nhiêu; Mức độ tiêu thụ sản phẩm của đại lý sát người tiêu dùng trước và sau khi thực hiện việc xúc tiến bán hàng.Do vậy XTBH đến người tiêu dùng theo mô hình là chọn ra 1 bộ sản phẩm tối ưu sử dụng cho 1 loại cây trồng (gồm cả sản phẩm cũ và mới chứ không chỉ chọn sản phẩm mới) miễn là bộ sản phẩm đó sử dụng cho cây trồng có hiệu quả và đạt được các yêu cầu trên, đồng thời phải tìm chọn đại lý sát người tiêu dùng và ruộng của các hộ nông dân sát địa bàn bán hàng của đại lý để trình diễn, sau đó làm cho mọi người nhận thức được kết quả thông qua công tác cắm biển trình diễn, tổ chức tổng kết và hội nghị đầu bờ, hội nghị nông dân, hoặc hội thảo … mới đảm bảo hỗ trợ được cho việc tiêu thụ của đại lý sát người tiêu dùng có kết quả. Từ đó mà công tác tiêu thụ sản phẩm của chúng ta mới thành công.

PV: Chị có tin rằng năm kế hoạch 2013 công ty Nicotex sẽ thành công?

Đ/c Thoa: Với những thành quả mà toàn hệ thống Nicotex chúng ta đã đạt được trong năm 2012, cùng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT- Ban tổng giám đốc và sự nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ nhân viên Nicotex, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng năm kế hoạch 2013 công ty Nicotex sẽ thành công.

Xin cảm ơn Chị về bài phỏng vấn.

 

 

Anh Huy

 


 
Các tin khác
 • CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN ĐI MALAYSIA VÀ SINGAPORE
  • CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN ĐI MALAYSIA VÀ SINGAPORE
  • Trong thời gian gần đây, việc các công ty, tổ chức thường có những chương trình tham quan, du lịch cho cán bộ công nhân viên không còn là vấn đề mới mẻ, bởi đó là các hoạt động bổ ích nhằm tạo điều kiện cho nhân viên học hỏi, mở rộng tầm nhìn và nâng cao khả năng thích nghi, hội nhập. Để tổ chức được một chuyến tham quan, có thể phải tốn một số tiền khá lớn… Tuy nhiên đó lại là chi phí rất cần thiết để có những điều mới mẻ trong chuyên môn, góp phần thay đổi  tích cực cho sự phát triển của công ty. Bản thân tôi cũng đã được mở rộng tầm mắt, học hỏi được rất nhiều điều thú vị và bổ ích trong chuyến tham quan này. Và hôm nay, tôi cũng xin phép được chia sẻ với mọi người.
 • DU LỊCH MALASIA- SINGAPORE TRẢI NGHIỆM VÀ BÀI HỌC
  • DU LỊCH MALASIA- SINGAPORE TRẢI NGHIỆM VÀ BÀI HỌC
  • Ngày 03/12/2104 đoàn CBNV các công ty Miền Nam của Nicotex chúng tôi có 10 người được xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN675. Cùng đi trên chuyến bay của chúng tôi có đội tuyển bóng đá Việt Nam sang Malaysia để thi đấu trận lượt đi của giải Suzuki cup 2014 nên các thành viên trong đoàn của chúng tôi có cơ hội nói chuyện và chụp hình lưu niệm với các cầu thủ, thành viên trong đoàn bóng đá Việt Nam. Đây là những giây phút khó quên đầu tiên của anh em trong đoàn chúng tôi. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Kuala Lumpur và đoàn tự làm các thủ tục xuất nhập cảnh tại nước bạn thì mới thấy không khí thật sôi động và bản thân mình thật lạ lẫm trên đất nước bạn khi không có hướng dẫn viên chỉ dẫn. Anh em trong đoàn không hiểu biết nhiều về tiếng anh cũng như tiếng địa phương, do vậy có trục trặc khi 6 thành viên trong đoàn không được nhân viên tại sân bay cho nhập cảnh vào Malaysia khi không chứng minh được là khách đi du lịch. Cuối cùng một số thành viên trong đoàn vận dụng chút tiếng anh ít ỏi của mình nên cũng đã đưa lịch trình Tour cho họ kiểm tra và được nhập cảnh vào Malaysia. Qua sự việc này tôi rút ra được bài học rằng mình còn kém cỏi khi không trang bị cho mình kiến thức ngoại ngữ để giao dịch khi ra Quốc tế được tốt hơn.
 • DÙ ĐI ĐÂU CŨNG VẪN LÀ NICOTEX
  • DÙ ĐI ĐÂU CŨNG VẪN LÀ NICOTEX
  • Nicotex hiện nay đang có được một đội ngũ tâm huyết với công ty, hết lòng vì mục tiêu chung của công ty nên đã luôn sẵn lòng để đi đến những công ty thành viên làm việc và cống hiến. Các đồng chí là tấm gương về sự hy sinh lợi ích bản thân và gia đình, vì một Nicotex chung. 

 • CHƯƠNG TRÌNH TOẠ ĐÀM VÀ NHỮNG BÀI HỌC BỔ ÍCH
  • CHƯƠNG TRÌNH TOẠ ĐÀM VÀ NHỮNG BÀI HỌC BỔ ÍCH
  • Chương trình toạ đàm nhân dịp kỷ niệm 24 năm ngày Thành lập Công ty CP Nicotex ( 13/10/1990-13/10/2014) được tổ chức với rất nhiều những chia sẻ từ các khách mời và những Cán bộ quản lý của các công ty thành viên trong hệ thống. Chúng tôi trích rút một số ý kiến trong buổi toạ đàm làm thành bài học để CBNV Nicotex tham khảo và học hỏi. 

 • MỘT NGÀY CÙNG NHÂN VIÊN NỮ ĐI THỊ TRƯỜNG.
  • MỘT NGÀY CÙNG NHÂN VIÊN NỮ ĐI THỊ TRƯỜNG.
  • Một ngày đi cùng với nhân viên nữ kinh doanh, hiểu thêm về sự vất vả của nhân viên kinh doanh nói chung và nhân viên kinh doanh nữ nói riêng. Càng thấu hiểu, càng thấy bước đường Nicotex phát triển là tất nhiên, bởi Nicotex có những nhân viên lao động miệt mài hăng say.
 • Tình yêu công ty và tư lợi cá nhân
  • Tình yêu công ty và tư lợi cá nhân
 • Hơi thở minh triết
  • Hơi thở minh triết
 • Chống phân mảnh đĩa với 0&0 Defrag bản quyền miễn phí.
  • Chống phân mảnh đĩa với 0&0 Defrag bản quyền miễn phí.
 • Xí nghiệp sản xuất phân bón của Công ty Cổ phần Nicotex Đắc Lắc - Cơ hội và thách thức
  • Xí nghiệp sản xuất phân bón của Công ty Cổ phần Nicotex Đắc Lắc - Cơ hội và thách thức