SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả

XAN – THÔ – MÍC (XANTHOMIX – 20WP)


XAN – THÔ – MÍC (XANTHOMIX – 20WP)

Đang mơn mởn phất đuôi gà

Bỗng dưng bạc lá biết là tại đâu

Ra đồng nhìn trươc ngó sau

Lúa non bạc lá, trông vào mà thương

 

Thôi đừng “bệnh vái tứ phương”

Sự này vi khuẩn nó đương hại mình

Mau mau kín nước hai bình (loại 12lít)

Lấy Xan – thô – míc, ta mình cùng nhau

Năm mươi gam thuốc một sào (360m2)

Lần sau phun lại cách nhau 7 ngày

Xan – thô – míc thật là tài

Chỉ hai lấn thuốc thoát tai họa rồi

 

Xem ra lúa cũng như người

Phải phòng bệnh trước mới vơi nhọc lòng

Mạ 3 – 4 lá phun phòng

Trước khi nhổ cấy chừng 5 – 6 ngày

Thì đâu đến nỗi sự này

Mùa sau em nhớ nhắc ngay anh làm./.

Các tin khác