SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả

CÓ APOGER - NGƯỜI DÂN ĐƯỢC NHỜ

NICOTEX – hiệu quả nhà nông

Luôn cho ra những cánh đồng tốt tươi.

Cây trồng hé nở nụ cười.

Người người tin cậy, bà con ngóng chờ

Nghe đồn dùng APOGER.

Lúa xanh cỏ úa ai ngờ được không?

Trừ sạch cỏ dại trên đồng

Lúa thêm nhiều nhánh, đất trồng xốp tơi.

Người dân không phải rã rời

Bón phân, nhổ cỏ như thời ngày xưa.

Cấy xong nhổ cỏ sớm trưa.

Phân thì chưa bón phải chừa hôm sau.

Mất công mất sức của nhau.

Còn bao nhiêu việc lại thêm đau đầu.

Thật ra cũng có gì đâu.

APOGER đó âu sầu biến tan.

Bón phân, trừ cỏ thật nhàn.

Chỉ 1 lần rắc cỏ tan lúa dày.

Cấy xong cứ nghỉ 7 ngày.

Chờ 3 hôm tới hạt này rắc luôn (Apoger 3.2 GR)

Anh cỏ thấy thế là chuồn.

Lúa hồi xanh sớm, nhánh tuôn ầm ầm.

NICOTEX – thật có tâm.

Luôn đưa sản phẩm xứng tầm cho ta.

Mình ơi ! Thúc nhánh lúa à ?

APOGER đó dùng là ô kê.

Đinh Lâm (7/7/2017)
Các tin khác