SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả

CÔNG TY NICOTEX THANH THÁI  • Ngày thành lập: 25 - 01 - 1999.
  • Địa chỉ :   Xã Cẩm Vân - Huyện Cẩm Thuỷ - Tỉnh Thanh Hóa.
  • Điện thoại : 037.3514072    Fax : 037.3514072
  • Email : Ctynicotexthanhthai@nicotex.vn
  • Giám đốc công ty : Nguyễn Đình Thống
  • Chuyên sản xuất : Thuốc nhũ dầu, đóng chai.
Các tin khác