SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả

CÔNG TY NICOTEX BÌNH DƯƠNG

  • Ngày truyền thống: 24 - 07 - 1996.
  • Địa chỉ : Số 001 - Tổ 11A khu phố Bình Đức 3 - Phường Bình Hòa - Thị xã Thuận An  - Tỉnh Bình Dương
  • Điện thoại : 0650.742945 Fax : 0650.743164 Email : ctybinhduong@nicotex.vn
  • Giám đốc Công ty: Trần Ngọc Nhật
  • Địa bàn quản lý : Bình Thuận, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Thành Phố Hồ Chí Minh,..
Các tin khác