SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả

CÔNG TY NICOTEX ĐẮC LẮC

  • Ngày truyền thống: 25 - 01 - 2000.
  • Địa chỉ : Khối 8 - Phường Tân An - Thành phố Buôn Mê Thuật..
  • Điện thoại : 0500.876748 Fax : 050.876748 Email : ctydaklak@nicotex.vn
  • Giám đốc Công ty: Nguyễn Ngọc Dương
  • Địa bàn quản lý :  ĐăkLăk, Đăc Nông, Đà lat, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận
Các tin khác