SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả

CÔNG TY NICOTEX ĐÀ NẴNG

  • Ngày truyền thống: 24 - 07 - 1996.
  • Địa chỉ : Khu Xuân Thiều - Phường Hòa Hiệp - Quận Liên Chiểu – Thành phố Đà Nẵng.
  • Điện thoại : 0511.3.841276 Fax : 0511.3.772361 Email : ctydanang@nicotex.vn
  • Giám đốc Công ty :  Phạm Xuân Đức
  • Địa bàn quản lý : Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
  • Các tin khác