SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả

CÔNG TY NICOTEX TIỀN GIANG

  • Ngày truyền thống: 28 - 04 - 2004.
  • Địa chỉ : Lô M1 - Đường 3 - Cụm Công nghiệp Lợi Bình Nhơn - T.P Tân An - Long An
  • Điện thoại : 072.3526660       Fax : 072.3526661        
  • Giám đốc Công ty: Đoàn Năng Dũng
  • Địa bàn quản lý : Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp,..
Các tin khác