SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả

CÔNG TY NICOTEX THÁI BÌNH

  • Ngày truyền thống: 26 - 07 - 2002.
  • Địa chỉ : Số 1 - Đường Trần Thái Tông – Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình.
  • Điện thoại : 036.834606    Fax : 036.835326 
  • Email : ctythaibinh@nicotex.vn
  • Giám đốc Công ty :  Vũ Quốc Hội
  • Địa bàn quản lý : Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,..
Các tin khác