SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả

CÔNG TY NICOTEX ĐÔNG THÁI

  • Ngày thành lập: 25 - 01 - 1999.
  • Địa chỉ : Xã Đông Cơ - Huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình.
  • Điện thoại : 036.3823145.   Fax : 036.3823245
  • Email : ctynicotexdongthai@nicotex.vn
  • Giám đốc công ty : Nguyễn Duy Tùng
  • Chuyên sản xuất : Thuốc bột, đóng gói

Các tin khác