SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả

Cơ sở sản xuất

Công ty Nicotex Đông Thái

    Ngày thành lập: 25 - 01 - 1999.
    Địa chỉ: Xã Đông Cơ - Huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình
    Điện thoại: 036.3823145                    Fax: 036.3823145
    Email: ctynicotexdongthai@nicotex.vn
    Giám đốc công ty: Nguyễn Duy Tùng
    Chuyên sản xuất: Thuốc bột, đóng gói

=====================================================================
Công ty Nicotex Thanh Thái

    Ngày thành lập: 25 - 01 - 1999.
    Địa chỉ:   Xã Cẩm Vân - Huyện Cẩm Thuỷ - Tỉnh Thanh Hóa.
    Điện thoại: 037.3514072                     Fax: 037.3514072
    Email: ctynicotexthanhthai@nicotex.vn
    Giám đốc công ty: Nguyễn Đình Thống
    Chuyên sản xuất: Thuốc nhũ dầu, đóng chai.

=====================================================================
Công ty Nicotex Nam Thái Dương

    Ngày thành lập: 25 - 01 - 1999.
    Địa chỉ: Lô N6 - Đường D4 - KCN Nam Tân Uyên - Khánh Bình - Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương.
    Điện thoại: 0650.3742947                    Fax: 0650.3743275
    Email: Ctynicotexnamthaiduong@nicotex.vn          atbinhduong@hcm.vnn.vn
    Giám đốc công ty: Nguyễn Huy Thương
    Chuyên sản xuất: Thuốc bột, đóng gói. Thuốc nhũ dầu, thuốc nước đóng chai

=====================================================================