SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả
sapa
NICOTEX HÀ NỘI TIẾP GIAO LƯU VỚI CHI CỤC BVTV TP HÀ NỘI NICOTEX HÀ NỘI TIẾP GIAO LƯU VỚI CHI CỤC BVTV TP HÀ NỘI
Chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân Đội nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944 – 22/12/2014), chiều ngày 15/12, Công ty Nicotex Hà Nội đã tổ chức chương trình giao lưu với CBNV Chi cục BVTV Thành Phố Hà Nội. 
SƠ KẾT 1 THÁNG CÔNG TÁC BẢO VỆ SỨC KHOẺ NICOTEX SƠ KẾT 1 THÁNG CÔNG TÁC BẢO VỆ SỨC KHOẺ NICOTEX
Để chăm lo sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên, vừa qua Ban tổng giám đốc công ty đã mời chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia sức khỏe tim mạch đến tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm cho cán bộ, công nhân viên tại 2 miền Bắc, Nam. 
LUYỆN TẬP CHUẨN BỊ CHO CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU CỤM CÁC CÔNG TY PHÍA BẮC CỦA NICOTEX LUYỆN TẬP CHUẨN BỊ CHO CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU CỤM CÁC CÔNG TY PHÍA BẮC CỦA NICOTEX
Để chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân Đội Nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc Phòng toàn dân ( 22/12/1989 – 22/12/2014), Công ty cổ phần Nicotex tổ chức chương trình giao lưu Văn hoá thể thao cụm phía Bắc.
THÀNH LẬP BAN BẢO VỆ SỨC KHOẺ NICOTEX. THÀNH LẬP BAN BẢO VỆ SỨC KHOẺ NICOTEX.
Ngày 5/11/2014 Công ty CP Nicotex đã quyết định thành lập Ban bảo vệ sức khỏe Nicotex.
NICOTEX VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ SỨC KHOẺ NGƯỜI LAO ĐỘNG. NICOTEX VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ SỨC KHOẺ NGƯỜI LAO ĐỘNG.
Ngày 8/11, tại công ty Nicotex Nam Thái Dương, Công ty Cổ phần Nicotex đã tổ chức ra mắt Ban bảo vệ sức khỏe của Nicotex đồng thời nghe nói chuyện về dinh dưỡng và chăm sóc sức khoẻ cho CBNV khối các công ty thành viên phía Nam. 

Báo cáo tài chính năm 2014(Download)

Thông báo chấm dứt hoạt động của công ty con trực thuộc(Download)

Thông báo thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc(Download)

Quyết định về việc trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông(Download)

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng năm 2015(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014(Download)

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2014, Giấy uỷ quyền tham dự họp ĐHCĐ(Download)

Thông báo trả cổ tức năm 2013(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014(Download)

Thông báo miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013(Download)

Báo cáo thường niên Nicotex năm 2013(Download)

Thông báo bổ nhiệm 2 Phó TGĐ và Kế toán trưởng(Download)

Chương trình ĐHCĐ thường niên 2014(Download)

Thông báo trả cổ tức năm 2013(Download)

Báo cáo Tài chính năm 2013(Download)

Báo cáo của HĐQT về kết quả điều hành công ty năm 2013(Download)

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Chương trình Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thay đổi niên độ kế toán từ 01/01/2013(Download)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần NICOTEX(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013(Download)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 (Download)

Báo cáo thường niên NICOTEX năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012(Download)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012(Download)

Giải trình của đơn vị kiểm toán(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Mẫu giấy uỷ quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo HDQT (2008-2012)(Download)

Báo cáo DHDCD năm 2012(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012 trình ĐHĐCĐ (Download)

Báo cáo của ban kiểm soát (Download)