SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả
sapa
XAN – THÔ – MÍC (XANTHOMIX – 20WP) XAN – THÔ – MÍC (XANTHOMIX – 20WP)

Đang mơn mởn phất đuôi gà

Bỗng dưng bạc lá biết là tại đâu

Ra đồng nhìn trươc ngó sau

Lúa non bạc lá, trông vào mà thương

CÓ ABENIX 10FL- SẠCH NGAY NẤM BỆNH- XANH LÁ CỨNG CÂY CÓ ABENIX 10FL- SẠCH NGAY NẤM BỆNH- XANH LÁ CỨNG CÂY
Trong danh mục sản phẩm của công ty Nicotex hiện nay có rất nhiều sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật nói chung cũng như các sản phẩm thuốc trừ bệnh nói riêng, trong các sản phẩm thuốc trừ bệnh nổi bật có sản phẩm Abenix 10FL.
GIAO LƯU NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM GIAO LƯU NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 -22/12/2017), ngày 21/12, Công ty CP Nicotex đã tổ chức giao lưu, gặp gỡ với lãnh đạo các đơn vị bạn và chính quyền địa phương nơi đóng quân! 

CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX HỖ TRỢ NHÂN DÂN VÙNG LŨ. CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX HỖ TRỢ NHÂN DÂN VÙNG LŨ.

Để ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt gây ra hồi tháng 11, Công ty CP Nicotex (đại diện là Công ty Nicotex Đà Nẵng) đã tổ chức trao quà hỗ trợ tại 12 điểm, của 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế.

KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN KIẾN THỨC CÁC ĐƠN VỊ PHÍA BẮC CỦA NICOTEX. KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN KIẾN THỨC CÁC ĐƠN VỊ PHÍA BẮC CỦA NICOTEX.

Sáng ngày 4/12, tại trụ sở Công ty CP Nicotex đã khai mạc lớp tập huấn kiển thức cho CBNV các công ty thành viên phía Bắc. 

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2016(Download)

Thông báo thanh toán tiền cổ tức(Download)

Dự thảo Biên bản ĐHCĐ năm 2017(Download)

Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ năm 2017(Download)

Dự thảo Biên bản ĐHCĐ năm 2016(Download)

Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ năm 2016(Download)

Dự thảo Biên bản ĐHCĐ năm 2015(Download)

Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ năm 2015(Download)

Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2017(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017(Download)

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2017(Download)

Báo cáo HĐQT đánh giá kết quả điều hành hoạt động của công ty năm 2017 và phương hướng năm 2018(Download)

Bảng cân đối kế toán đến 30/9/2017(Download)

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017(Download)

Rút đăng ký công ty đại chúng(Download)

Báo cáo thường niên năm 2016 (Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017(Download)

Báo cáo tài chính hợp nhất 2016(Download)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016(Download)

Giải trình chậm CBTT báo cáo tài chính năm (Download)

Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016(Download)

Quyết định về trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông (Download)

Công văn v.v rút đăng ký Công ty đại chúng(Download)

Danh sách cổ đông 08.11.2016(Download)

Nghị quyết ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2016(Download)

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016(Download)

Báo cáo kết quả giao dịch D.D.Niễm(Download)

Báo cáo kế quả giao dịch T.V.Hưng(Download)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông Nguyễn Thành Nam(Download)

Thông báo giao dịch CP T.V.Hưng(Download)

Thông báo giao dịch CP D.D.Niễm(Download)

Báo cáo kế hoạch tài chính 2017(Download)

Báo cáo Đại hội cổ đông năm 2016(Download)

Báo cáo tài chính 2016(Download)

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016(Download)

Thông báo trả cổ tức 2015 bằng tiền cho các cổ đông(Download)

Quyết định trả cổ tức 2015 bằng tiền cho các cổ đông.(Download)

Công văn xin ý kiến cổ đông phương án trả cổ tức năm 2015 bằng tiền.(Download)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016(Download)

Thông báo về thủ tục trả cổ tức năm 2015 bằng hình thức nâng vốn điều lệ bị chậm (Download)

Báo cáo thường niên năm 2015(Download)

Báo cáo tài chính hợp nhất Nicotex năm 2015(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015(Download)

Phương án tăng vốn điều lệ 2016(Download)

Báo cáo Kế hoạch tài chính năm 2016(Download)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. (Download)

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015(Download)

Báo cáo tài chính năm 2015(Download)

Báo cáo Đại hội cổ đông năm 2015(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2015(Download)

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015(Download)

Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015(Download)

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức(Download)

Quyết định về việc trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông(Download)

Thông báo thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc(Download)

Thông báo chấm dứt hoạt động của công ty con trực thuộc(Download)

Chương trình ĐHCĐ thường niên 2014(Download)

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2014, Giấy uỷ quyền tham dự họp ĐHCĐ(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014(Download)

Thông báo bổ nhiệm 2 Phó TGĐ và Kế toán trưởng(Download)

Báo cáo thường niên Nicotex năm 2013(Download)

Báo cáo của ban kiểm soát (Download)

Báo cáo tài chính năm 2012 trình ĐHĐCĐ (Download)

Báo cáo DHDCD năm 2012(Download)

Báo cáo HDQT (2008-2012)(Download)

Mẫu giấy uỷ quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Giải trình của đơn vị kiểm toán(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty năm 2012(Download)

Báo cáo thường niên NICOTEX năm 2012(Download)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 (Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013(Download)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần NICOTEX(Download)

Thay đổi niên độ kế toán từ 01/01/2013(Download)

Chương trình Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Báo cáo của HĐQT về kết quả điều hành công ty năm 2013(Download)

Báo cáo Tài chính năm 2013(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thông báo miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT(Download)

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013(Download)