SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả
sapa
NĂM TÙNG – ĐẠI LÝ TIN CẬY CỦA NICOTEX CẦN THƠ. NĂM TÙNG – ĐẠI LÝ TIN CẬY CỦA NICOTEX CẦN THƠ.

Vẫn thần thái hiền hoà, cách nói chuyện nhỏ nhẹ và ôn tồn, đại lý vui vẻ tiếp chúng tôi khi trời đã đứng bóng, trong cái nắng có phần bỏng rát giữa trưa hè và ( quan trọng nhất là) đang giấc ngủ trưa của gia đình ông.

GẶP NGƯỜI NÔNG DÂN CÓ TÌNH YÊU ĐẶC BIỆT VỚI NICOTEX GẶP NGƯỜI NÔNG DÂN CÓ TÌNH YÊU ĐẶC BIỆT VỚI NICOTEX

Cảm ơn người nông dân đã dành tình cảm đặc biệt cho Nicotex. Với những tình cảm ấy, Nicotex có thêm sức mạnh để tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình với bà con nông dân trên khắp mọi miền đất nước.

CÔNG TY NICOTEX CAMBODIA - TÌM CƠ HỘI TRONG KHÓ KHĂN CÔNG TY NICOTEX CAMBODIA - TÌM CƠ HỘI TRONG KHÓ KHĂN
Công ty Cambodia là công ty trẻ nhất của hệ thống Nicotex. Trẻ cả về tuổi thành lập công ty. Trẻ cả về tuổi của toàn bộ nhân viên. Cả công ty, chỉ có 2 người thuộc thế hệ 7X, còn lại, tất cả đều ở thế hệ cuối 8X và đầu 9X. 
TỔ CHỈ ĐẠO MIỀN TÂY - CÁNH TAY NỐI DÀI CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TỔ CHỈ ĐẠO MIỀN TÂY - CÁNH TAY NỐI DÀI CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các công việc của Tổ chỉ đạo vô cùng quan trọng đối với các công ty miền Tây, nhất là trong bối cảnh cả 2 công ty đang ở thế bị cạnh tranh gay gắt. “ Tổ chỉ đạo không phải là đơn vị trực tiếp làm ra tiền của, không trực tiếp bán hàng, nhưng lại có tác động chính trị, xã hội, kinh tế và đạo đức để ra được một kết quả tốt hơn cho các công ty kinh doanh”. Tổng Giám đốc Nguyễn Thành Nam nhận định. 

" TRONG NHỮNG LÚC KHÓ KHĂN NHẤT CỦA CUỘC SỐNG, HÃY TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI CÓ GIÁ TRỊ"
“Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống, đừng cố gắng trở thành một người thành công hay hạnh phúc mà tốt hơn hãy trở thành một người có giá trị”.

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015(Download)

Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Download)

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng năm 2015(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014(Download)

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2014, Giấy uỷ quyền tham dự họp ĐHCĐ(Download)

Thông báo trả cổ tức năm 2013(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014(Download)

Thông báo miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013(Download)

Báo cáo thường niên Nicotex năm 2013(Download)

Thông báo bổ nhiệm 2 Phó TGĐ và Kế toán trưởng(Download)

Chương trình ĐHCĐ thường niên 2014(Download)

Thông báo trả cổ tức năm 2013(Download)

Báo cáo Tài chính năm 2013(Download)

Báo cáo của HĐQT về kết quả điều hành công ty năm 2013(Download)

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Chương trình Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thay đổi niên độ kế toán từ 01/01/2013(Download)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần NICOTEX(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013(Download)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 (Download)

Báo cáo thường niên NICOTEX năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012(Download)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012(Download)

Giải trình của đơn vị kiểm toán(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Mẫu giấy uỷ quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo HDQT (2008-2012)(Download)

Báo cáo DHDCD năm 2012(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012 trình ĐHĐCĐ (Download)

Báo cáo của ban kiểm soát (Download)

Thông báo chấm dứt hoạt động của công ty con trực thuộc(Download)

Thông báo thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc(Download)

Quyết định về việc trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông(Download)

Báo cáo tài chính năm 2014(Download)