SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả
sapa
" TRONG NHỮNG LÚC KHÓ KHĂN NHẤT CỦA CUỘC SỐNG, HÃY TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI CÓ GIÁ TRỊ"
“Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống, đừng cố gắng trở thành một người thành công hay hạnh phúc mà tốt hơn hãy trở thành một người có giá trị”.
XỨNG DANH NGƯỜI LÍNH NICOTEX XỨNG DANH NGƯỜI LÍNH NICOTEX
Những thăng trầm, đổi thay đã đưa NICOTEX từ một thương hiệu trong 1 vùng hẹp phát triển ra khắp toàn quốc và dần khẳng định ở các các nước trong khu vực. Nhưng dù đổi thay về quy mô công ty như vậy, dù nhân sự thay đổi, nhưng tinh thần của NICOTEX vẫn được gìn giữ và phát huy, giống như ngọn lửa cứ được truyền mãi, truyền mãi, thắp sáng và sưởi ấm biết bao cuộc đời
LỄ BÀN GIAO NHÀ KHO CÔNG TY NAM THÁI DƯƠNG. LỄ BÀN GIAO NHÀ KHO CÔNG TY NAM THÁI DƯƠNG.

Sau thời gian khẩn trương thi công, ngày 01 tháng 07 năm 2015 công trình nhà kho thuộc giai đoạn 1 dự án đầu tư mở rộng sản xuất của công ty Nam Thái Dương đã được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng.

NICOTEX THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRỞ LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA - TRI ÂN ĐỒNG ĐỘI NICOTEX THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRỞ LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA - TRI ÂN ĐỒNG ĐỘI
Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ ( 27/7/1947 -27/7/2015), Nicotex tiếp tục thể hiện là doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội bằng việc tham gia vào chương trình “ Trở lại chiến trường xưa – Tri ân đồng đội”.
NICOTEX TIẾN HÀNH SƠ KẾT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 NICOTEX TIẾN HÀNH SƠ KẾT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Từ 20 đến 22/7, Công ty CP Nicotex tiến hành sơ kết 9 tháng đầu năm tại thành phố biển Đà Nẵng với sự tham gia của Ban Tổng giám đốc, các trưởng phó phòng chức năng và Ban giám đốc các công ty thành viên.

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015(Download)

Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Download)

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng năm 2015(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014(Download)

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2014, Giấy uỷ quyền tham dự họp ĐHCĐ(Download)

Thông báo trả cổ tức năm 2013(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014(Download)

Thông báo miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013(Download)

Báo cáo thường niên Nicotex năm 2013(Download)

Thông báo bổ nhiệm 2 Phó TGĐ và Kế toán trưởng(Download)

Chương trình ĐHCĐ thường niên 2014(Download)

Thông báo trả cổ tức năm 2013(Download)

Báo cáo Tài chính năm 2013(Download)

Báo cáo của HĐQT về kết quả điều hành công ty năm 2013(Download)

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Chương trình Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thay đổi niên độ kế toán từ 01/01/2013(Download)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần NICOTEX(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013(Download)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 (Download)

Báo cáo thường niên NICOTEX năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012(Download)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012(Download)

Giải trình của đơn vị kiểm toán(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Mẫu giấy uỷ quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo HDQT (2008-2012)(Download)

Báo cáo DHDCD năm 2012(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012 trình ĐHĐCĐ (Download)

Báo cáo của ban kiểm soát (Download)

Thông báo chấm dứt hoạt động của công ty con trực thuộc(Download)

Thông báo thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc(Download)

Quyết định về việc trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông(Download)

Báo cáo tài chính năm 2014(Download)