SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả
sapa
"Tổ Quốc ta yêu như máu thịt"
Việt Nam nhất định không chịu đánh đổi chủ quyền thiêng liêng để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó.
Muốn dân tin yêu sản phẩm thì mình phải dùng trước Muốn dân tin yêu sản phẩm thì mình phải dùng trước
Muốn bán được thuốc thì chính mình phải là người dùng sản phẩm làm mẫu trước, có đạt hiệu quả cao thì hàng xóm và những người xung quanh mới tin.
Nguyên nhân và giải pháp khắc phục ở các công ty kinh doanh thua lỗ 6 tháng đầu năm 2014. Nguyên nhân và giải pháp khắc phục ở các công ty kinh doanh thua lỗ 6 tháng đầu năm 2014.
Dù có công ty lỗ ít, lỗ nhiều, lỗ do nguyên nhân khách quan hay chủ quan thì đây đều là vấn đề nghiêm trọng cần sự chung tay giải quyết từ các phòng ban công ty mẹ và các công ty thành viên.
Đại lý Ba - Oánh: Nhà tư vấn tin cậy của nông dân Đại lý Ba - Oánh: Nhà tư vấn tin cậy của nông dân
Đại lý nằm ở khu vực có loại hình cây trồng đa dạng: cây lúa, rau màu, cây ăn quả, cây cảnh nên số lượng sản phẩm được bán ra cũng tương đối, nhất là với các mặt hàng của Nicotex.
Thay đổi IP tĩnh sang động Thay đổi IP tĩnh sang động
Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các đồng chí cách thực hiện việc chuyển đổi IP từ tĩnh sang động để khi vào mạng ở bất cứ nơi nào đều dễ dàng kết nối. Việc thayđổi này không khó thực hiện và cũng không mất nhiều thời gian, chính vì vậy các đồng chí nên lưu ý cập nhật thông tin để chủ động trong công việc của mình. 

Thông báo trả cổ tức năm 2013(Download)

Báo cáo thường niên Nicotex năm 2013(Download)

Thông báo bổ nhiệm 2 Phó TGĐ và Kế toán trưởng(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thông báo miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT(Download)

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013(Download)

Báo cáo Tài chính năm 2013(Download)

Báo cáo của HĐQT về kết quả điều hành công ty năm 2013(Download)

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Chương trình Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thay đổi niên độ kế toán từ 01/01/2013(Download)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần NICOTEX(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013(Download)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 (Download)

Báo cáo thường niên NICOTEX năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012(Download)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012(Download)

Giải trình của đơn vị kiểm toán(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Mẫu giấy uỷ quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo HDQT (2008-2012)(Download)

Báo cáo DHDCD năm 2012(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012 trình ĐHĐCĐ (Download)

Báo cáo của ban kiểm soát (Download)