SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả
sapa
PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG SAU KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM Y DƯỢC PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG SAU KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM Y DƯỢC
Chúng tôi xin giới thiệu 3 ý kiến của các khách hàng đã mua và trực tiếp dùng CURNIMEX GOLD, NAXIHA để bạn đọc có được cách nhìn khách quan về các sản phẩm của công ty. 
ĐI ĐỂ THẤU HIỂU ĐI ĐỂ THẤU HIỂU
Cũng nhờ có đi, tôi mới biết, các đại lý luôn yêu quý những cán bộ kinh doanh của Nicotex. Họ luôn đón chào những người Nicotex như những người thân đi xa lâu ngày trở về.
HÃY ĐỐT ĐUỐC TRONG TIM MÌNH HÃY ĐỐT ĐUỐC TRONG TIM MÌNH
Bằng cách truyền tinh thần lãnh đạo vào mọi việc bạn làm, vào mọi thứ bạn chạm vào, bạn sẽ có thể sống một cuộc sống phi thường.
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI DOANH NGHIỆP VÀ SỰ ỨNG DỤNG CỦA NICOTEX TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI DOANH NGHIỆP VÀ SỰ ỨNG DỤNG CỦA NICOTEX

Nhân Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890-19/5/2016), tác giả xin phân tích một vài ứng dụng của Nicotex trong học tập tư tưởng của Người vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 

NAXIHA - NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG VỀ SẢN PHẨM NAXIHA - NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG VỀ SẢN PHẨM

Chào cô, dạo này sức khỏe của cô tốt chứ ạ?

Cảm ơn cháu, cô vẫn khỏe. Về tinh thần, dạo này cô có thấy thư thái hơn nhiều so với vài tháng trước.

Báo cáo thường niên năm 2015(Download)

Báo cáo tài chính hợp nhất Nicotex năm 2015(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015(Download)

Phương án tăng vốn điều lệ 2016(Download)

Báo cáo Kế hoạch tài chính năm 2016(Download)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. (Download)

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015(Download)

Báo cáo tài chính năm 2015(Download)

Báo cáo Đại hội cổ đông năm 2015(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2015(Download)

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015(Download)

Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015(Download)

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức(Download)

Quyết định về việc trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông(Download)

Thông báo thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc(Download)

Thông báo chấm dứt hoạt động của công ty con trực thuộc(Download)

Chương trình ĐHCĐ thường niên 2014(Download)

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2014, Giấy uỷ quyền tham dự họp ĐHCĐ(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014(Download)

Thông báo bổ nhiệm 2 Phó TGĐ và Kế toán trưởng(Download)

Báo cáo thường niên Nicotex năm 2013(Download)

Báo cáo của ban kiểm soát (Download)

Báo cáo tài chính năm 2012 trình ĐHĐCĐ (Download)

Báo cáo DHDCD năm 2012(Download)

Báo cáo HDQT (2008-2012)(Download)

Mẫu giấy uỷ quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Giải trình của đơn vị kiểm toán(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty năm 2012(Download)

Báo cáo thường niên NICOTEX năm 2012(Download)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 (Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013(Download)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần NICOTEX(Download)

Thay đổi niên độ kế toán từ 01/01/2013(Download)

Chương trình Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Báo cáo của HĐQT về kết quả điều hành công ty năm 2013(Download)

Báo cáo Tài chính năm 2013(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thông báo miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT(Download)

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013(Download)