SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả
sapa
ĐÔI ĐIỀU VỀ “DĨ BẤT BIẾN, ỨNG VẠN BIẾN”  CỦA CÔNG TY NICOTEX TRONG THỜI KỲ MỚI ĐÔI ĐIỀU VỀ “DĨ BẤT BIẾN, ỨNG VẠN BIẾN” CỦA CÔNG TY NICOTEX TRONG THỜI KỲ MỚI

Ngày nhỏ, khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ trong tâm trí của tôi rất đáng ngưỡng mộ nhưng cũng vô cùng gần gũi. Chắc hẳn tôi và những người ở thế hệ 8X, 9X không thể không biết đến những vần thơ đong đầy cảm xúc với hình ảnh anh bộ đội khi về làng: 

CÔNG TY CP NICOTEX VINH DỰ ĐÓN NHẬN GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG NĂM 2015 CÔNG TY CP NICOTEX VINH DỰ ĐÓN NHẬN GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG NĂM 2015

Chiều ngày 11/05, tại Nhà Hát Lớn Hà Nội đã long trọng diễn ra Lễ tôn vinh Thương hiệu nổi tiếng trong hội nhập Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2015. Công ty CP Nicotextự hào là một trong những đơn vị được Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương vinh danh.


ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX

Thực hiện Điều lệ Đảng cộng Sản Việt Nam; Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và quy trình hướng dẫn đại hội Đảng các cấp, Kế hoạch số 208 ngày 03/9/2014 của Quận ủy Long Biên về “Tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần...

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Từ ngày 15-17/4, Công ty Cổ phần Nicotex tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm kế hoạch 2015 tại Công ty CP Nicotex Bình Dương.Nhóm phóng viên chúng tôi cập nhật những hình ảnh tiêu biểu tại chương trình Hội nghị. Các thông tin về chương trình Hội nghị sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên. Mời bạn đọc cũng theo dõi....

ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH CÔNG TY NICOTEX ĐÔNG THÁI LẦN THỨ I ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH CÔNG TY NICOTEX ĐÔNG THÁI LẦN THỨ I

Chiều ngày 31/3/2015 tại hội trường công ty cổ phần Nicotex Đại hội Cựu chiến binh công ty Nicotex Đông Thái lần thứ I đã diễn ra một cách trọng thể và đúng nguyên tắc điều lệ của Hội CCB Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2014(Download)

Thông báo chấm dứt hoạt động của công ty con trực thuộc(Download)

Thông báo thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc(Download)

Quyết định về việc trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014(Download)

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng năm 2015(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014(Download)

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2014, Giấy uỷ quyền tham dự họp ĐHCĐ(Download)

Thông báo trả cổ tức năm 2013(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014(Download)

Thông báo miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013(Download)

Báo cáo thường niên Nicotex năm 2013(Download)

Thông báo bổ nhiệm 2 Phó TGĐ và Kế toán trưởng(Download)

Chương trình ĐHCĐ thường niên 2014(Download)

Thông báo trả cổ tức năm 2013(Download)

Báo cáo Tài chính năm 2013(Download)

Báo cáo của HĐQT về kết quả điều hành công ty năm 2013(Download)

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Chương trình Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thay đổi niên độ kế toán từ 01/01/2013(Download)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần NICOTEX(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013(Download)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 (Download)

Báo cáo thường niên NICOTEX năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012(Download)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012(Download)

Giải trình của đơn vị kiểm toán(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Mẫu giấy uỷ quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo HDQT (2008-2012)(Download)

Báo cáo DHDCD năm 2012(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012 trình ĐHĐCĐ (Download)

Báo cáo của ban kiểm soát (Download)