SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả
sapa
 BÀI HỌC TỪ VIỆC KINH DOANH SẢN PHẨM QUINIX BÀI HỌC TỪ VIỆC KINH DOANH SẢN PHẨM QUINIX
Với những nỗ lực trong kinh doanh, nhất là với việc tăng trưởng doanh thu từ sản phẩm Quinix, đồng chí Hoàng Huy Trang – giám đốc công ty Nicotex Atatco đã được Tổng giám đốc phong tặng là “ Hiệp sỹ” của Nicotex.
CÔNG TY NICOTEX HÀ NỘI TỔ CHỨC GIAO LƯU VĂN NGHỆ THỂ THAO CÔNG TY NICOTEX HÀ NỘI TỔ CHỨC GIAO LƯU VĂN NGHỆ THỂ THAO

Nhân dịp sơ kết 6 tháng đầu năm kế hoạch 2016 và kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 2/4, Công ty CP Nicotex Hà Nội  tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ thể thao. 

“LIỀU THUỐC TINH THẦN” CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NICOTEX. “LIỀU THUỐC TINH THẦN” CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NICOTEX.

Nhằm khuyến khích tinh thần sản xuất, kinh doanh của toàn hệ thống Nicotex cũng như giúp các cán bộ kinh doanh tự tin về chất lượng và độ an toàn của sản phẩm của công ty, đầu xuân 2016, các công ty thành viên phía Bắc đã về giao lưu gặp mặt tại Công ty Nicotex Đông Thái. Các công ty thành viên phía Nam giao lưu tại Công ty Nicotex Nam Thái Dương. 

TRẢI NGHIỆM KHI DÙNG SẢN PHẨM CURNIMEX GOLD TRẢI NGHIỆM KHI DÙNG SẢN PHẨM CURNIMEX GOLD
Qua nghiên cứu tài liệu về sản phẩm CURNIMEX GOLD tôi đã cảm nhận thấy đây là sản phẩm rất tốt cho việc hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến đường tiêu hoá, bảo vệ sức khoẻ, phòng chống các tế bào ung thư, làm đẹp ...
CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở NICOTEX. CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở NICOTEX.

Ngày 18/3/2016, tại Hội thảo “Bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn lao động, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tế doanh nghiệp” Công ty Cổ phần Nicotex đã được trao tặng kỷ niệm chương do đã tích cực trong công tác áp dụng các biện pháp Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Báo cáo thường niên năm 2015(Download)

Báo cáo tài chính hợp nhất Nicotex năm 2015(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015(Download)

Phương án tăng vốn điều lệ 2016(Download)

Báo cáo Kế hoạch tài chính năm 2016(Download)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. (Download)

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015(Download)

Báo cáo tài chính năm 2015(Download)

Báo cáo Đại hội cổ đông năm 2015(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2015(Download)

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015(Download)

Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015(Download)

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức(Download)

Quyết định về việc trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông(Download)

Thông báo thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc(Download)

Thông báo chấm dứt hoạt động của công ty con trực thuộc(Download)

Chương trình ĐHCĐ thường niên 2014(Download)

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2014, Giấy uỷ quyền tham dự họp ĐHCĐ(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014(Download)

Thông báo bổ nhiệm 2 Phó TGĐ và Kế toán trưởng(Download)

Báo cáo thường niên Nicotex năm 2013(Download)

Báo cáo của ban kiểm soát (Download)

Báo cáo tài chính năm 2012 trình ĐHĐCĐ (Download)

Báo cáo DHDCD năm 2012(Download)

Báo cáo HDQT (2008-2012)(Download)

Mẫu giấy uỷ quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Giải trình của đơn vị kiểm toán(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty năm 2012(Download)

Báo cáo thường niên NICOTEX năm 2012(Download)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 (Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013(Download)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần NICOTEX(Download)

Thay đổi niên độ kế toán từ 01/01/2013(Download)

Chương trình Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Báo cáo của HĐQT về kết quả điều hành công ty năm 2013(Download)

Báo cáo Tài chính năm 2013(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thông báo miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT(Download)

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013(Download)