SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả
sapa
DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VÀ TRAO PHẦN THƯỞNG CHO CÁC CHÁU HỌC SINH DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VÀ TRAO PHẦN THƯỞNG CHO CÁC CHÁU HỌC SINH

Từ ngày 5-7 tháng 6, Công ty CP Nicotex đã tổ chức chương trình du lịch nghỉ dưỡng cho CBCNV khối văn phòng, công ty IBC, AMT và người thân tại khu du lịch Tam Đảo của tỉnh Vĩnh Phúc. 

TINH THẦN NGƯỜI LÍNH NĂM XƯA – TINH THẦN NGƯỜI LÍNH NICOTEX HÔM NAY TINH THẦN NGƯỜI LÍNH NĂM XƯA – TINH THẦN NGƯỜI LÍNH NICOTEX HÔM NAY
Lịch sử của dân tộc Việt Nam là những trang vàng chói lọi ghi dấu bao chứng tích lịch sử, bao tên tuổi của những bậc anh hùng vì nước vì dân.
NGƯỜI NICOTEX VỚI NGÀY HỘI BẦU CỬ NGƯỜI NICOTEX VỚI NGÀY HỘI BẦU CỬ
Ngày 22/5/2016 cùng với cử tri cả nước, CBNV trong toàn hệ thống Nicotex đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 
TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ ĐẤT NƯỚC TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ ĐẤT NƯỚC
Ngày 16 - 17/5, tại văn phòng công ty mẹ, Công ty Cp Nicotex tổ chức tuyên truyền về các nội dung trong cuốn sách “ Cú sốc thời gian và kinh tế Việt Nam” của Giáo sư Trần Văn Thọ.
SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE LÀ XU THẾ THỜI ĐẠI SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE LÀ XU THẾ THỜI ĐẠI
Sớm nắm bắt được xu thế này, Công ty CP Nicotex đã mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh hướng đến các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. 

Báo cáo thường niên năm 2015(Download)

Báo cáo tài chính hợp nhất Nicotex năm 2015(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015(Download)

Phương án tăng vốn điều lệ 2016(Download)

Báo cáo Kế hoạch tài chính năm 2016(Download)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. (Download)

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015(Download)

Báo cáo tài chính năm 2015(Download)

Báo cáo Đại hội cổ đông năm 2015(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2015(Download)

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015(Download)

Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015(Download)

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức(Download)

Quyết định về việc trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông(Download)

Thông báo thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc(Download)

Thông báo chấm dứt hoạt động của công ty con trực thuộc(Download)

Chương trình ĐHCĐ thường niên 2014(Download)

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2014, Giấy uỷ quyền tham dự họp ĐHCĐ(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014(Download)

Thông báo bổ nhiệm 2 Phó TGĐ và Kế toán trưởng(Download)

Báo cáo thường niên Nicotex năm 2013(Download)

Báo cáo của ban kiểm soát (Download)

Báo cáo tài chính năm 2012 trình ĐHĐCĐ (Download)

Báo cáo DHDCD năm 2012(Download)

Báo cáo HDQT (2008-2012)(Download)

Mẫu giấy uỷ quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Giải trình của đơn vị kiểm toán(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty năm 2012(Download)

Báo cáo thường niên NICOTEX năm 2012(Download)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 (Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013(Download)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần NICOTEX(Download)

Thay đổi niên độ kế toán từ 01/01/2013(Download)

Chương trình Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Báo cáo của HĐQT về kết quả điều hành công ty năm 2013(Download)

Báo cáo Tài chính năm 2013(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thông báo miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT(Download)

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013(Download)