SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả
sapa
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Từ ngày 15-17/4, Công ty Cổ phần Nicotex tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm kế hoạch 2015 tại Công ty CP Nicotex Bình Dương.

Nhóm phóng viên chúng tôi cập nhật những hình ảnh tiêu biểu tại chương trình Hội nghị. Các thông tin về chương trình Hội nghị sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên. Mời bạn đọc cũng theo dõi.

ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH CÔNG TY NICOTEX ĐÔNG THÁI LẦN THỨ I ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH CÔNG TY NICOTEX ĐÔNG THÁI LẦN THỨ I

Chiều ngày 31/3/2015 tại hội trường công ty cổ phần Nicotex Đại hội Cựu chiến binh công ty Nicotex Đông Thái lần thứ I đã diễn ra một cách trọng thể và đúng nguyên tắc điều lệ của Hội CCB Việt Nam.

ĐÔI ĐIỀU HOÀI NIỆM VỀ ĐÔI ĐIỀU HOÀI NIỆM VỀ "CHẤT QUÂN NHÂN" TRONG CON NGƯỜI NICOTEX "NGÀY HÔM QUA"
Trong cuộc sống mọi người thường cho rằng, phàm những thứ gì cũ kỹ đều là lạc hậu và cần cải tiến, cách tân, thậm chí từ bỏ. Thế nhưng, nhiều khi chính những thứ xưa cũ ấy lại là nền tảng cho cái hiện đại, mới mẻ phát triển. Và hẳn nhiên, không phải cái gì cũ cũng đáng bỏ đi, đáng chê trách. 
NICOTEX ĐƯỢC CHỨNG NHẬN DANH HIỆU NICOTEX ĐƯỢC CHỨNG NHẬN DANH HIỆU "DOANH NGHIỆP VĂN HOÁ CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP CHO XÃ HỘI"

Giữa tháng 3 vừa qua, Trung tâm Văn hoá Doanh nhân Việt Nam, thuộc Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã trao tặng giấy chứng nhận công nhận Công ty CP Nicotex là “Doanh nghiệp văn hóa có nhiều đóng góp cho xã hội”.

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ QUAN ĐIỂM CHIẾN LƯỢC CỦA NICOTEX HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ QUAN ĐIỂM CHIẾN LƯỢC CỦA NICOTEX
Từ ngày 10 đến 13/3, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng- phó phòng chức năng công ty mẹ, Cán bộ quản lý các công ty thành viên của Công ty CP Nicotex đã về tham gia Hội nghị tập huấn quán triệt và thảo luận quan điểm phát triển của Nicotex giai đoạn 2015 -2025.

Báo cáo tài chính năm 2014(Download)

Thông báo chấm dứt hoạt động của công ty con trực thuộc(Download)

Thông báo thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc(Download)

Quyết định về việc trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014(Download)

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng năm 2015(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014(Download)

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2014, Giấy uỷ quyền tham dự họp ĐHCĐ(Download)

Thông báo trả cổ tức năm 2013(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014(Download)

Thông báo miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013(Download)

Báo cáo thường niên Nicotex năm 2013(Download)

Thông báo bổ nhiệm 2 Phó TGĐ và Kế toán trưởng(Download)

Chương trình ĐHCĐ thường niên 2014(Download)

Thông báo trả cổ tức năm 2013(Download)

Báo cáo Tài chính năm 2013(Download)

Báo cáo của HĐQT về kết quả điều hành công ty năm 2013(Download)

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Chương trình Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thay đổi niên độ kế toán từ 01/01/2013(Download)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần NICOTEX(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013(Download)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 (Download)

Báo cáo thường niên NICOTEX năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012(Download)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012(Download)

Giải trình của đơn vị kiểm toán(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Mẫu giấy uỷ quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo HDQT (2008-2012)(Download)

Báo cáo DHDCD năm 2012(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012 trình ĐHĐCĐ (Download)

Báo cáo của ban kiểm soát (Download)