SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả
sapa
Sơ kết 6 tháng đầu năm: Nicotex chưa hoàn thành kế hoạch. Sơ kết 6 tháng đầu năm: Nicotex chưa hoàn thành kế hoạch.

Ngày 17/4, tại Công ty Cổ phần Nicotex Bình Dương, toàn hệ thống Nicotex đã tiến hành Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm kế hoạch

XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT PHÂN BÓN-  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX ĐĂKLĂK KHÍ THẾ NGÀY ĐẦU RA QUÂN NĂM GIÁP NGỌ 2014 XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT PHÂN BÓN- CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX ĐĂKLĂK KHÍ THẾ NGÀY ĐẦU RA QUÂN NĂM GIÁP NGỌ 2014
Sau những ngày nghỉ tết Nguyên đán Giáp Ngọ, ngày 05/2 toàn thể cán bộ công nhân viên xí nghiệp đã có mặt đầy đủ tại nơi làm việc, gặp mặt đầu xuân trong không khí vui vẻ, thân mật đoàn kết và đầm ấm
VÌ “ MỘT NỬA THẾ GIỚI” CỦA NICOTEX VÌ “ MỘT NỬA THẾ GIỚI” CỦA NICOTEX
Với Nicotex, vốn có nguồn gốc xuất thân từ Quân đội, chính vì vậy “một nửa thế giới” này có số lượng không nhiều, nhưng lại đều là những người tâm huyết, gắn bó máu thịt với công ty
Công ty Cổ phần Nicotex phát động phong trào thi đua hướng tới Giao lưu văn hoá thể thao kết hợp du lịch nghỉ dưỡng và chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập công ty. Công ty Cổ phần Nicotex phát động phong trào thi đua hướng tới Giao lưu văn hoá thể thao kết hợp du lịch nghỉ dưỡng và chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập công ty.
.....toàn hệ thống Nicotex sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể thao và một số chương trình công tác để chào mừng 25 năm ngày thành lập công ty.
TOÀN HỆ THỐNG VUI MỪNG TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN TOÀN HỆ THỐNG VUI MỪNG TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN

Theo truyền thống của Công ty Cổ phần Nicotex, ngày 6 Tết Giáp Ngọ ( tức ngày 05/2/2014) toàn thể CBNV của toàn hệ thống lại chào mừng Lễ ra quân đầu xuân.

Thông báo trả cổ tức năm 2013(Download)

Báo cáo thường niên Nicotex năm 2013(Download)

Thông báo bổ nhiệm 2 Phó TGĐ và Kế toán trưởng(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thông báo miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT(Download)

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013(Download)

Báo cáo Tài chính năm 2013(Download)

Báo cáo của HĐQT về kết quả điều hành công ty năm 2013(Download)

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Chương trình Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thay đổi niên độ kế toán từ 01/01/2013(Download)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần NICOTEX(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013(Download)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 (Download)

Báo cáo thường niên NICOTEX năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012(Download)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012(Download)

Giải trình của đơn vị kiểm toán(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Mẫu giấy uỷ quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo HDQT (2008-2012)(Download)

Báo cáo DHDCD năm 2012(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012 trình ĐHĐCĐ (Download)

Báo cáo của ban kiểm soát (Download)