SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả
sapa
GIAO LƯU VĂN NGHỆ THỂ THAO CÁC CÔNG TY CỤM PHÍA NAM CỦA NICOTEX 	GIAO LƯU VĂN NGHỆ THỂ THAO CÁC CÔNG TY CỤM PHÍA NAM CỦA NICOTEX
Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8, các công ty thành viên phía Nam của Nicotex đã tụ họp về Bình Dương để tham gia chương trình giao lưu văn nghệ thể thao nhân dịp kỷ niệm 69 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 2/9/1945 – 2/9/2014).
NICOTEX THÀNH LẬP PHÒNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM NICOTEX THÀNH LẬP PHÒNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM
Ngày 28/8, Công ty cổ phần Nicotex đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập phòng Tiêu thụ sản phẩm và Bổ nhiệm cán bộ quản lý. 
NICOTEX NHẬN DANH HIỆU “ TOP 300 THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VIỆT NAM” NICOTEX NHẬN DANH HIỆU “ TOP 300 THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VIỆT NAM”

Ngày 23/8, Phó Tổng Giám đốc Vũ Quốc Hội đại diện Công ty Cổ phần Nicotex nhận danh hiệu “ Top 300 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam “ năm 2014, do tạp chí Công Thương - Bộ Công thương tổ chức. 

Đoàn Đại lý Chi nhánh Sơn La thăm trụ sở công ty. Đoàn Đại lý Chi nhánh Sơn La thăm trụ sở công ty.
Ngày 11/08, đoàn đại lý là khách hàng của Chi nhánh Sơn La thuộc Công ty Nicotex Hà Nội đã về thăm trụ sở công ty cổ phần Nicotex. 
NAM THÁI DƯƠNG TỔ CHỨC DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG CHO NHÂN VIÊN VÀ PHÁT PHẦN THƯỞNG CHO CÁC CHÁU HỌC SINH NAM THÁI DƯƠNG TỔ CHỨC DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG CHO NHÂN VIÊN VÀ PHÁT PHẦN THƯỞNG CHO CÁC CHÁU HỌC SINH

Hàng năm Nam Thái dương đều tổ chức cho nhân viên đi du lịch đồng thời nghỉ dưỡng tại các khu du lịch. 

Thông báo trả cổ tức năm 2013(Download)

Báo cáo thường niên Nicotex năm 2013(Download)

Thông báo bổ nhiệm 2 Phó TGĐ và Kế toán trưởng(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thông báo miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT(Download)

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013(Download)

Báo cáo Tài chính năm 2013(Download)

Báo cáo của HĐQT về kết quả điều hành công ty năm 2013(Download)

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Chương trình Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thay đổi niên độ kế toán từ 01/01/2013(Download)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần NICOTEX(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013(Download)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 (Download)

Báo cáo thường niên NICOTEX năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012(Download)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012(Download)

Giải trình của đơn vị kiểm toán(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Mẫu giấy uỷ quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo HDQT (2008-2012)(Download)

Báo cáo DHDCD năm 2012(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012 trình ĐHĐCĐ (Download)

Báo cáo của ban kiểm soát (Download)