SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả
sapa
SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE LÀ XU THẾ THỜI ĐẠI SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE LÀ XU THẾ THỜI ĐẠI
Sớm nắm bắt được xu thế này, Công ty CP Nicotex đã mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh hướng đến các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. 
“ TÔI TÌM ĐƯỢC NIỀM VUI TRONG CÔNG VIỆC” “ TÔI TÌM ĐƯỢC NIỀM VUI TRONG CÔNG VIỆC”
Chiến dịch này đã giúp tôi trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và trên hết là tìm được niềm vui nơi những người nông dân đã tin tưởng vào thương hiệu và sản phẩm của Nicotex để có một vụ lúa bội thu. 
GIAO LƯU BÓNG ĐÁ NHÂN LỄ KỶ NIỆM NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4. GIAO LƯU BÓNG ĐÁ NHÂN LỄ KỶ NIỆM NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4.

Hòa chung với không khí hân hoan của nhân dân trên cả nước chào đón Lễ kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2016) và 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5/1886 – 1/5/2016, Công ty Cổ phần Nicotex tổ chức giao lưu bóng đá với công ty Nicotex Atatco. 

NICOTEX TỔ CHỨC TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN Y DƯỢC TRONG HỘI NGHỊ LỒNG GHÉP NICOTEX TỔ CHỨC TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN Y DƯỢC TRONG HỘI NGHỊ LỒNG GHÉP
Từ ngày 18 - 20 tháng 4, Công ty Cổ phần Nicotex đã tổ chức tập huấn kiến thức sản phẩm y dược trong Hội nghị lồng ghép cho thành viên tổ y dược của các công ty phía Bắc và công ty Đà Nẵng.

 BÀI HỌC TỪ VIỆC KINH DOANH SẢN PHẨM QUINIX BÀI HỌC TỪ VIỆC KINH DOANH SẢN PHẨM QUINIX
Với những nỗ lực trong kinh doanh, nhất là với việc tăng trưởng doanh thu từ sản phẩm Quinix, đồng chí Hoàng Huy Trang – giám đốc công ty Nicotex Atatco đã được Tổng giám đốc phong tặng là “ Hiệp sỹ” của Nicotex.

Báo cáo thường niên năm 2015(Download)

Báo cáo tài chính hợp nhất Nicotex năm 2015(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015(Download)

Phương án tăng vốn điều lệ 2016(Download)

Báo cáo Kế hoạch tài chính năm 2016(Download)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. (Download)

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015(Download)

Báo cáo tài chính năm 2015(Download)

Báo cáo Đại hội cổ đông năm 2015(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2015(Download)

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015(Download)

Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015(Download)

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức(Download)

Quyết định về việc trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông(Download)

Thông báo thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc(Download)

Thông báo chấm dứt hoạt động của công ty con trực thuộc(Download)

Chương trình ĐHCĐ thường niên 2014(Download)

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2014, Giấy uỷ quyền tham dự họp ĐHCĐ(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014(Download)

Thông báo bổ nhiệm 2 Phó TGĐ và Kế toán trưởng(Download)

Báo cáo thường niên Nicotex năm 2013(Download)

Báo cáo của ban kiểm soát (Download)

Báo cáo tài chính năm 2012 trình ĐHĐCĐ (Download)

Báo cáo DHDCD năm 2012(Download)

Báo cáo HDQT (2008-2012)(Download)

Mẫu giấy uỷ quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Giải trình của đơn vị kiểm toán(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty năm 2012(Download)

Báo cáo thường niên NICOTEX năm 2012(Download)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 (Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013(Download)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần NICOTEX(Download)

Thay đổi niên độ kế toán từ 01/01/2013(Download)

Chương trình Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Báo cáo của HĐQT về kết quả điều hành công ty năm 2013(Download)

Báo cáo Tài chính năm 2013(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thông báo miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT(Download)

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013(Download)