SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả
sapa
HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ III VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ III VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Ngày 3/8, Công ty CP Nicotex đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động toàn hệ thống cho quý IV năm 2016. 

LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CỦA CÔNG TY CP NICOTEX BÌNH DƯƠNG LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CỦA CÔNG TY CP NICOTEX BÌNH DƯƠNG
Ngày 24 tháng 7, Công ty CP Nicotex Bình Dương đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập.
SAO PHẢI NGẠI? SAO PHẢI NGẠI?

Nhiều người nghi hoặc hỏi tôi là: Tại sao bạn không thấy ngại khi mời chào người khác mua sản phẩm y dược?

APOGER 3.2GR- KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRÊN DIỆN RỘNG ( tiếp) APOGER 3.2GR- KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRÊN DIỆN RỘNG ( tiếp)
Để bà con nông dân hiểu rõ về sản phẩm, chúng tôi thực hiện bài phỏng vấn với một số hộ nông dân và đại diện Hợp tác xã sau khi sử dụng Apoger cho cây lúa tại các thời điểm khác nhau:
PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG SAU KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM Y DƯỢC PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG SAU KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM Y DƯỢC
Chúng tôi xin giới thiệu 3 ý kiến của các khách hàng đã mua và trực tiếp dùng CURNIMEX GOLD, NAXIHA để bạn đọc có được cách nhìn khách quan về các sản phẩm của công ty. 

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016(Download)

Thông báo về thủ tục trả cổ tức năm 2015 bằng hình thức nâng vốn điều lệ bị chậm (Download)

Báo cáo thường niên năm 2015(Download)

Báo cáo tài chính hợp nhất Nicotex năm 2015(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015(Download)

Phương án tăng vốn điều lệ 2016(Download)

Báo cáo Kế hoạch tài chính năm 2016(Download)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. (Download)

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015(Download)

Báo cáo tài chính năm 2015(Download)

Báo cáo Đại hội cổ đông năm 2015(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2015(Download)

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015(Download)

Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015(Download)

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức(Download)

Quyết định về việc trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông(Download)

Thông báo thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc(Download)

Thông báo chấm dứt hoạt động của công ty con trực thuộc(Download)

Chương trình ĐHCĐ thường niên 2014(Download)

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2014, Giấy uỷ quyền tham dự họp ĐHCĐ(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014(Download)

Thông báo bổ nhiệm 2 Phó TGĐ và Kế toán trưởng(Download)

Báo cáo thường niên Nicotex năm 2013(Download)

Báo cáo của ban kiểm soát (Download)

Báo cáo tài chính năm 2012 trình ĐHĐCĐ (Download)

Báo cáo DHDCD năm 2012(Download)

Báo cáo HDQT (2008-2012)(Download)

Mẫu giấy uỷ quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Giải trình của đơn vị kiểm toán(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty năm 2012(Download)

Báo cáo thường niên NICOTEX năm 2012(Download)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 (Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013(Download)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần NICOTEX(Download)

Thay đổi niên độ kế toán từ 01/01/2013(Download)

Chương trình Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Báo cáo của HĐQT về kết quả điều hành công ty năm 2013(Download)

Báo cáo Tài chính năm 2013(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thông báo miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT(Download)

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013(Download)