SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả
sapa
NICOTEX TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY . NICOTEX TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY .
Được thành lập vào ngày 13/10/1990, khi đó Nicotex chỉ mới là một xí nghiệp nhỏ, nhằm mục đích phục vụ thuốc BVTV cho tỉnh Thái Bình và các tỉnh vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng. 
ACENIDAX - CHẤT LƯỢNG ĐI CÙNG NĂM THÁNG ACENIDAX - CHẤT LƯỢNG ĐI CÙNG NĂM THÁNG
Là một sản phẩm được Nicotex đưa vào thị trường từ rất lâu, Acenidax cho đến thời  điểm hiện tại vẫn được bà con nông dân tin dùng. 
VẺ ĐẸP TÂM HỒN CỦA MỘT NGƯỜI NICOTEX VẺ ĐẸP TÂM HỒN CỦA MỘT NGƯỜI NICOTEX
Trong chương trình tập huấn về lịch sử văn hóa của Nicotex tháng 12 năm 2015, Nguyễn Ngô Quyền là một học viên gây ấn tượng rất mạnh bởi thái độ học tập nghiêm túc và bài thu hoạch rất sáng tạo, cá tính. Sau đây BBT xin giới thiệu tới người đọc 2 bài luận về văn hóa ứng xử của đồng chí như một tư liệu tham khảo.
NƯỚC BẠN LÀO TỪ GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI NICOTEX NƯỚC BẠN LÀO TỪ GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI NICOTEX
Đất nước Triệu Voi cũng còn được coi là Quốc đạo bởi vì  tuy mật độ dân số rất thưa thớt chỉ có trên 7 triệu người, nhưng lại có tới 1400 ngôi chùa Phật giáo. 
NI 2,4D 600SL - THUỐC TRỪ CỎ ĐA TÁC DỤNG NI 2,4D 600SL - THUỐC TRỪ CỎ ĐA TÁC DỤNG
Sản phẩm Ni-2,4D 600SL của công ty Cổ Phẩn Nicotex được đăng ký trừ cỏ dại trên ruộng lúa sạ, là loại thuốc trừ cỏ chọn lọc, nội hấp, hậu nảy mầm.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016(Download)

Thông báo trả cổ tức 2015 bằng tiền cho các cổ đông(Download)

Quyết định trả cổ tức 2015 bằng tiền cho các cổ đông.(Download)

Công văn xin ý kiến cổ đông phương án trả cổ tức năm 2015 bằng tiền.(Download)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016(Download)

Thông báo về thủ tục trả cổ tức năm 2015 bằng hình thức nâng vốn điều lệ bị chậm (Download)

Báo cáo thường niên năm 2015(Download)

Báo cáo tài chính hợp nhất Nicotex năm 2015(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015(Download)

Phương án tăng vốn điều lệ 2016(Download)

Báo cáo Kế hoạch tài chính năm 2016(Download)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. (Download)

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015(Download)

Báo cáo tài chính năm 2015(Download)

Báo cáo Đại hội cổ đông năm 2015(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2015(Download)

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015(Download)

Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015(Download)

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức(Download)

Quyết định về việc trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông(Download)

Thông báo thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc(Download)

Thông báo chấm dứt hoạt động của công ty con trực thuộc(Download)

Chương trình ĐHCĐ thường niên 2014(Download)

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2014, Giấy uỷ quyền tham dự họp ĐHCĐ(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014(Download)

Thông báo bổ nhiệm 2 Phó TGĐ và Kế toán trưởng(Download)

Báo cáo thường niên Nicotex năm 2013(Download)

Báo cáo của ban kiểm soát (Download)

Báo cáo tài chính năm 2012 trình ĐHĐCĐ (Download)

Báo cáo DHDCD năm 2012(Download)

Báo cáo HDQT (2008-2012)(Download)

Mẫu giấy uỷ quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Giải trình của đơn vị kiểm toán(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty năm 2012(Download)

Báo cáo thường niên NICOTEX năm 2012(Download)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 (Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013(Download)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần NICOTEX(Download)

Thay đổi niên độ kế toán từ 01/01/2013(Download)

Chương trình Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Báo cáo của HĐQT về kết quả điều hành công ty năm 2013(Download)

Báo cáo Tài chính năm 2013(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thông báo miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT(Download)

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013(Download)