SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả
sapa
GIAO LƯU VĂN HOÁ THỂ THAO CỤM CÁC CÔNG TY PHÍA NAM GIAO LƯU VĂN HOÁ THỂ THAO CỤM CÁC CÔNG TY PHÍA NAM
Chào mừng Lễ kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, từ ngày 29-31/8, Công ty CP Nicotex đã tổ chức chương trình giao lưu văn hoá thể thap cụm các công ty thành viên phía Nam ( Từ Đà Nẵng trở vào) và Công ty Nicotex Cambodia. 
NICOTEX TỔ CHỨC TẬP HUẤN PHẦN MỀM KẾ TOÁN EFFECT 5.0 NICOTEX TỔ CHỨC TẬP HUẤN PHẦN MỀM KẾ TOÁN EFFECT 5.0

Từ ngày 29/8 đến 1/9, tại trụ sở Công ty Cổ phần Nicotex đã tổ chức lớp tập huấn phần mềm kế toán Effect 5.0 cho đội ngũ CBNV làm công tác tài chính kế toán của công ty mẹ và các công ty thành viên ( bao gồm cả kế toán các chi nhánh) phía Bắc. 

VÌ SẢN PHẨM VÀ THƯƠNG HIỆU NICOTEX VÌ SẢN PHẨM VÀ THƯƠNG HIỆU NICOTEX
Ngày 13/7 vừa qua, Công ty CP Nicotex Nam Thái Dương đã ban hành quyết định  về việc khen thưởng cho đồng chí Đinh Tiến Thanh –  do đã có sáng kiến chế tạo thành công thiết bị chiết, rót bán tự động, phục vụ sản xuất.
HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ III VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ III VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Ngày 3/8, Công ty CP Nicotex đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động toàn hệ thống cho quý IV năm 2016. 

LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CỦA CÔNG TY CP NICOTEX BÌNH DƯƠNG LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CỦA CÔNG TY CP NICOTEX BÌNH DƯƠNG
Ngày 24 tháng 7, Công ty CP Nicotex Bình Dương đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập.

Thông báo trả cổ tức 2015 bằng tiền cho các cổ đông(Download)

Quyết định trả cổ tức 2015 bằng tiền cho các cổ đông.(Download)

Công văn xin ý kiến cổ đông phương án trả cổ tức năm 2015 bằng tiền.(Download)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016(Download)

Thông báo về thủ tục trả cổ tức năm 2015 bằng hình thức nâng vốn điều lệ bị chậm (Download)

Báo cáo thường niên năm 2015(Download)

Báo cáo tài chính hợp nhất Nicotex năm 2015(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015(Download)

Phương án tăng vốn điều lệ 2016(Download)

Báo cáo Kế hoạch tài chính năm 2016(Download)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. (Download)

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015(Download)

Báo cáo tài chính năm 2015(Download)

Báo cáo Đại hội cổ đông năm 2015(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2015(Download)

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015(Download)

Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015(Download)

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức(Download)

Quyết định về việc trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông(Download)

Thông báo thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc(Download)

Thông báo chấm dứt hoạt động của công ty con trực thuộc(Download)

Chương trình ĐHCĐ thường niên 2014(Download)

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2014, Giấy uỷ quyền tham dự họp ĐHCĐ(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014(Download)

Thông báo bổ nhiệm 2 Phó TGĐ và Kế toán trưởng(Download)

Báo cáo thường niên Nicotex năm 2013(Download)

Báo cáo của ban kiểm soát (Download)

Báo cáo tài chính năm 2012 trình ĐHĐCĐ (Download)

Báo cáo DHDCD năm 2012(Download)

Báo cáo HDQT (2008-2012)(Download)

Mẫu giấy uỷ quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Giải trình của đơn vị kiểm toán(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty năm 2012(Download)

Báo cáo thường niên NICOTEX năm 2012(Download)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 (Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013(Download)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần NICOTEX(Download)

Thay đổi niên độ kế toán từ 01/01/2013(Download)

Chương trình Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Báo cáo của HĐQT về kết quả điều hành công ty năm 2013(Download)

Báo cáo Tài chính năm 2013(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thông báo miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT(Download)

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013(Download)