SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả
sapa
PHÁT HUY TINH THẦN KHỞI NGHIỆP TỪ VIỆC KINH DOANH  SẢN PHẨM ĐỘC QUYỀN PHÁT HUY TINH THẦN KHỞI NGHIỆP TỪ VIỆC KINH DOANH SẢN PHẨM ĐỘC QUYỀN

Có rất nhiều những ý kiến trái chiều nhau xung quanh khái niệm danh-động từ “Khởi nghiệp” này. Khởi nghiệp trong ngôn ngữ Quốc tế là Start-up có thể hiểu nôm na là khi một cá nhân có ý định tự mình có một công việc kinh doanh hoặc khi bạn đã ở trong một doanh nghiệp, một tổ chức rồi thì khởi nghiệp chính là bạn mạnh dạn đưa ra những ý tưởng để phục vụ công việc của bạn và doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn, hay tạo được nhiều lợi nhuận hơn, hay tiết kiệm chi phí hơn… ( cho dù ý tưởng đó thành công hoặc không thành công). Khởi nghiệp không chỉ là thành lập doanh nghiệp mới mà chính là việc năng động làm việc mới, luôn đổi mới sáng tạo để tạo ra hiệu quả mới.

Tạo thói quen sinh hoạt lành mạnh, khoa học là nền tảng cho sức khỏe tốt Tạo thói quen sinh hoạt lành mạnh, khoa học là nền tảng cho sức khỏe tốt

Do đặc thù của lịch sử Việt Nam trải qua nhiều năm chiến đấu giành độc lập dân tộc nên vấn đề chăm sóc sức khỏe chưa có điều kiện được đầu tư đúng mực. Vì vậy, cho đến thời điểm này, nhiều tiêu chí về sức khỏe của người Việt Nam vẫn không đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đó là các vấn đề như thể trạng/thể lực còn yếu; chiều cao thua kém các nước trong khu vực và trên thế giới; chịu gánh nặng kép về bệnh tật lây nhiễm và không lây nhiễm (bệnh mãn tính).

SATTRUNGDAN – THƯƠNG HIỆU THUỐC QUỐC PHÒNG SATTRUNGDAN – THƯƠNG HIỆU THUỐC QUỐC PHÒNG

Đứng giữa ruộng ngô xanh mướt, cầm trên tay gói thuốc Sattrungdan, chị Mai – Xã Vật Lại – Ba Vì – Hà Nội hào hứng chia sẻ :Từ hơn 10 năm trước tôi đã thuộc làu làu tên sản phẩm này, lúc đó dùng sản phẩm với lòng tin tưởng tuyệt đối rằng đây là sản phẩm của Bộ Quốc Phòng...

CÓ NITRAZIN 800WP -  Cỏ sạch bay, rảnh tay chơi cả ngày CÓ NITRAZIN 800WP - Cỏ sạch bay, rảnh tay chơi cả ngày

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang, trong vài vụ trở lại đây, tỉnh An Giang thực hiện kế hoạch chuyển đổi từ diện tích trồng lúa chuyển đổi sang cây trồng khác từ nền đất trồng lúa...

CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN – Khẳng định năng lực bằng thực tế CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN – Khẳng định năng lực bằng thực tế

CBNV Công ty Cổ phần Nicotex - Đầu tư và Kinh doanh bất động sản (IBC) nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo quản nguyên vật liệu, hàng hoá phục vụ sản xuất kinh doanh...

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015(Download)

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng năm 2015(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014(Download)

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2014, Giấy uỷ quyền tham dự họp ĐHCĐ(Download)

Thông báo trả cổ tức năm 2013(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014(Download)

Thông báo miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013(Download)

Báo cáo thường niên Nicotex năm 2013(Download)

Thông báo bổ nhiệm 2 Phó TGĐ và Kế toán trưởng(Download)

Chương trình ĐHCĐ thường niên 2014(Download)

Thông báo trả cổ tức năm 2013(Download)

Báo cáo Tài chính năm 2013(Download)

Báo cáo của HĐQT về kết quả điều hành công ty năm 2013(Download)

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Chương trình Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thay đổi niên độ kế toán từ 01/01/2013(Download)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần NICOTEX(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013(Download)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 (Download)

Báo cáo thường niên NICOTEX năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012(Download)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012(Download)

Giải trình của đơn vị kiểm toán(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Mẫu giấy uỷ quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo HDQT (2008-2012)(Download)

Báo cáo DHDCD năm 2012(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012 trình ĐHĐCĐ (Download)

Báo cáo của ban kiểm soát (Download)

Thông báo chấm dứt hoạt động của công ty con trực thuộc(Download)

Thông báo thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc(Download)

Quyết định về việc trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông(Download)

Báo cáo tài chính năm 2014(Download)